Traducció Literal

h

Una traducció literal és una traducció que es manté fidel al text original (una carta comercial, un pla de màrqueting, una presentació, un briefing, un vídeo corporatiu, una nota de premsa, etc.).

El traductor no pot afegir-hi ni treure’n paraules ni conceptes que alterin, empobreixin o enriqueixin el text original, sinó que, simplement, s’hi ha de sotmetre. És escriure per INFORMAR.